System magnetycznego zamykania drzwi

Jednym ze sposobów, które coraz częściej stosowane są jako systemy zabezpieczające wejść w budynkach firm, są systemy elektromagnetycznego zamykania drzwi. Ich działanie opiera się na elementach magnetycznych, które blokują drzwi, gdy dociera do nich prąd. Można zamontować w nich system, który dzięki identyfikatorowi odblokuje zamek.

Działanie elektromagnesów w zworach

zwory magnetyczne do drzwiŻeby system zamykania działał poprawnie, należy użyć podczas jego montażu specjalnych elementów. Jednym z nich są zwory magnetyczne do drzwi. Ich działanie polega na zastosowaniu elektromagnesów o odpowiednim udźwigu. Ten dostosowany musi być do wagi drzwi oraz siły, jaka może zostać użyta do ich otwarcia. W ramie drzwi osadzona zostaje część zwory, która będzie mieć bezpośrednie podłączenie do sieci elektrycznej, na skrzydle drzwiowym montuje się natomiast element, który będzie przez nią przyciągany. Prąd dostarczany do elektromagnesu sprawia, że ten przyciąga skrzydło i nie pozwala na otwarcie drzwi. W momencie, kiedy za pomocą sygnału z wnętrza budynku lub uzyskanego dzięki identyfikatorowi prąd zostaje odcięty, elektromagnes przestaje działać, a drzwi można swobodnie otworzyć. Dzięki tego rodzaju zabezpieczeniom do wnętrza budynku lub pomieszczenia dostać się mogą jedynie uprawnione osoby, które posiadają kartę magnetyczną, znają kod, lub zostaną wpuszczone przed osobę nadzorującą wejścia z wewnątrz.

Elektromagnetyczne systemy zabezpieczeń wykorzystujące zwory są coraz częściej stosowanymi zabezpieczeniami wejść do pomieszczeń służbowych lub budynków. Pozwalają na sprawne przemieszczanie się w nich osób, które posiadają do tego uprawnienia. Zasada ich działania jest prosta, a sam mechanizm reaguje na przerwy w dostawie prądu do osadzonego w ramie elementu.

System magnetycznego zamykania drzwi
Przewiń na górę