Pomoc kancelarii przy podziale majątku

Na rynku możemy znaleźć kancelarie prawne, które specjalizują się w sprawach z zakresu podziału majątku. Świadczą w takich przypadkach kompleksową pomoc prawną, zarówno w razie podziału ma drodze sądowej, jak i ugodowo-umownej. Wspólność majątkowa powstaje między małżonkami w momencie zawarcia małżeństwa. Nie ma jednak przymusu ustawowego w tym zakresie i możliwe jest ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej.

Prawidłowo realizowany podział majątku

kancelaria podział majątku białystokObecnie podział majątku może wystąpić tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich obejmuje ustanie wspólności majątkowych, natomiast w czasie jej trwania żaden z małżonków nie ma prawa zarządzania podziałem majątku. Za moment, w którym można mówić o podziale uznaje się ustanie wspólności ustawowej, które nie musi być równe z ustaniem małżeństwa. Rozróżnia się ustanie wspólności z różnych przyczyn, jak na przykład decyzja o Intercyzie, sądowna rozdzielność majątkowa, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków czy ogłoszenie upadłości jednego z małżonków. Dodatkowo obejmuje ogłoszenie separacji, rozwód, śmierć małżonka czy unieważnienie małżeństwa. Jeżeli interesuje nas kancelaria podział majątku białystok może zostać przeprowadzony profesjonalnie. Podział majtku może powstać na dwa sposoby, za pomocą umowy oraz sądu.

Podział majątku za pomocą umowy występuje, gdy małżonkowie dzielą się wspólnym majątkiem. W tym wypadku należy w formie aktu notarialnego podzielić nieruchomość, która będzie obejmowała majątek małżonków. Druga metoda to sądowe orzeczenie o podziale majątku z ustaleniem wysokości działów i z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do powstania wspólnego dorobku. Pod uwagę jest brany także nakład pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pomoc kancelarii przy podziale majątku
Przewiń na górę