O czym musi pamiętać producent filtrów powietrza?

W każdej branży producenci muszą przestrzegać odpowiednich norm jak i różnych aktów prawnych. Także jest tak w przypadku producentów filtrów do central wentylacyjnych. Tutaj również produkowane przez nich filtry muszą spełniać odpowiednie wymagania, które można znaleźć między innymi w rozporządzeniach obowiązujących w naszym kraju.

Jakie mają być filtry powietrza?

producent filtrów powietrzaJeśli chodzi o filtry wentylacyjne to odpowiednie wymagania wobec nich można znaleźć w Rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych. Polskie normy określają jakie badania powinny przejść  jak i jak je klasyfikować. Producent filtrów powietrza musi wiedzieć, że takie filtry muszą się znaleźć w urządzeniach gdzie znajduje się powietrze obiegowe i powinien swój produkt dopasowywać do takich urządzeń. Filtry powietrza muszą być w centralach, w których znajdują się nagrzewnice, chłodnice czy urządzenia rekuperacyjne. Także takie filtry powietrza  powinny się znaleźć w urządzeniach z nawilżaczami, które posiadają co najmniej klasę F6 (według klasyfikacji z polskiej normy).  Stosując filtry powietrza w urządzeniach czasem, aby wydajność jego została zachowania należy zwiększyć ich wydatek. producent filtrów powietrza węglowego informacje, gdzie znajdują one zastosowanie może znaleźć w europejskich normach,  tak zwanych eurokodach o odpowiednich numerach. Normy te mówią o węglach węglowych i ich zastosowaniu w pomieszczeniach, gdzie występuje duże zanieczyszczenie zewnętrzne powietrza.

Producenci nie tylko filtrów wentylacyjnych muszą spełniać odpowiednie norm. Poza tym muszą wykonywać specjalne badania, które wykazują, że spełniają one dane wymagania jak i posiadane atesty są prawomocne. Dzięki tremu odbiorca ma pewność, że zakupione przez niego produkty są na jak najwyższym poziomie.

O czym musi pamiętać producent filtrów powietrza?
Przewiń na górę