Jakie są elementy instalacji grzewczej?

Instalacja centralnego ogrzewania dostarcza nam gorącą wodę rurami z kotła do grzejników a naszych pomieszczeniach. Jeżeli dom jest kilkupiętrowy woda doprowadzana jest dodatkowymi przewodami. Współczesna instalacja jest zazwyczaj jedno- lub dwupionowa.

Elementy instalacji grzewczej

Instalacje grzewcze dla domu w Bydgoszczy instalacje grzewcze dla domu w Bydgoszczyzbudowane są z dwóch elementów. Pierwszy z nich to kocioł, który uważany jest za serce każdego budynku. W nim powstaje ciepło, które jest wytworzone na skutek spalania paliwa i dalej przekazywane jest nośnikom ciepła, którymi najczęściej jest woda. Obecnie na rynku dostępne są kotły gazowe, które są najpopularniejsze, na paliwa stałe oraz płynne i najrzadziej używane elektryczne. Drugim elementem instalacji grzewczej jest sieć przewodów czyli nic innego jak rury doprowadzające gorącą wodę do grzejników znajdujących się w pomieszczeniach. Liczba pionów w domu jednorodzinnym ograniczona jest do jednego, ewentualnie dwóch. Od kotła wychodzi rura, która jest połączona z przewodem głównym albo dodatkowo jeszcze z pionem, jeżeli nasz budynek ma kilka kondygnacji. Rury rozprowadzające do przewodu głównego mogą być podłączone na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich to system rozdzielaczowy, który polega na tym, że do rury zasilającej podłączona jest inna rura rozprowadzająca albo dodatkowo jeszcze piony. Drugi to system jednorurowy, czyli od pionu, ewentualnie od rury zasilającej prowadzona jest jedna rura do grzejnika. I ostatni system trójnikowy, czyli do rury podłączone jest kilka grzejników.

Jak widać system grzewczy może być podłączony na kilka sposobów. Tylko fachowiec wie jaki system będzie odpowiedni dla naszego domu, aby w sezonie zimowym był odpowiednio ogrzany. Jest to istotne, ponieważ w budynkach kilkupoziomowych montuje się dodatkowe piony.

Jakie są elementy instalacji grzewczej?
Przewiń na górę