Jak zwiększyć bezpieczeństwo ppoż?

Każdy budynek użyteczności publicznej musi być odpowiednio przygotowany na wypadek pożaru. W szczególności ważne jest, by w danym budynku była możliwość podłączenia sprzętu gaśniczego. W tym celu, należy odpowiednio dostosować jedno pomieszczenie, wyposażając je w hydranty.

Zastosowania pompowni ppoż

pompownie ppożW obecnych czasach wszyscy zdają sobie sprawe z tego, jak ważne jest przygotowanie się na wypadek wybuchu pożaru. W szczególności dotyczy to budynków użyteczności publicznej, w których w tym samym czasie przebywa bardzo dużo ludzi. W ich przypadku bardzo ważne jest, by były one wyposażone w specjalnie zaaranżowane pomieszczenia, znane jako pompownie ppoż. Pomieszczenia te maja za zadanie umożliwić podłączenie sprzętu gaśniczego ekipom strażackim szczególnie w tej sytuacji, gdy dany budynek znajduje się w zbyt dużej odległości od najbliższego hydrantu przeciwpożarowego. Jakie warunki powinna spełniać pompownia ppoż? Przede wszystkim bardzo ważne jest, by znajdowały się w niej co najmniej dwa hydranty, które sa dostosowane do wymogów spełnianych przez hydranty ppoż – głównie chodzi tutaj o odpowiednie podbicie ciśnienia. Poza tym ważna jest lokalizacja tego pomieszczenia  – z każdego miejsca budynku powinna być do niego mniej więcej taka sama odległość. Ważne jest również by pompownia ppoż była pomieszczeniem spełniającym cechy obiektu ogniotrwałego. Dlatego też trzeba w niej zastosować odpowiednią izolację, oraz wentylację, co pozwoliło by przebywać w pompowni przez pewien czas mimo szalejącego pożaru.

Każdy budynek użyteczności publicznej musi być w odpowiedni sposób przygotowany na ewentualność wybuchu pożaru. W szcególnosći ważne jest, by znajdowało się w nim pomieszczenie, w którym będzie można podłączyć sprzęt gaśniczy. Oprócz tego, takie pomieszczenie powinno spełniać jeszcze wiele innych wymogów.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo ppoż?
Przewiń na górę