Jak często monitorować drgania w miejscu pracy?

Drgania, na skutek pracy maszyn przemysłowych, generują różnorodne zagrożenia zarówno dla maszyny, jak i pracownika. Czynnik ludzki jest bardzo ważny w każdym miejscu pracy, dlatego obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzenie badań związanych z ich częstotliwością, co pomaga we wdrażaniu rozwiązań zapobiegających rozwojowi chorób zawodowych.

Monitorowanie drgań – ochrona człowieka i maszyny

monitoring drgańPrzyspieszony ruch cząsteczek, nazywany drganiem, ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie organizmów żywych. Nie od dziś wiadomo, że wiele czynników ma wpływ stan psychofizyczny pracownik w miejscu pracy. Jednym z nich jest właśnie drgania, a długa ekspozycja może generować nie tylko stres, a także fizyczne dysfunkcje. Dlatego właśnie, coraz popularniejszy jest monitoring drgań. Jest on przeprowadzany ze stałą częstotliwością w dużych zakładach produkcyjnych, a także wszędzie tam, gdzie w środowisku pracy może pojawić się intensywne drganie. Pomiarów dokonuje się za pomocą specjalistycznych urządzeń, które pomagają ustalić konkretne wartości. Co jakiś czas należy przeprowadzać dodatkowe badania, by sprawdzić czy maszyna lub środowisko nie generuje dodatkowych czynników tego typu. Wzmożona aktywność ma często wpływ na zastosowanie odzieży ochronnej przez pracowników, a także zabezpieczenie maszyn przed uszkodzeniem. Wszędzie tam, gdzie wskazane są działania związane z monitorowaniem drgań należy wziąć pod uwagę nie tylko częstotliwość, ale też czas ekspozycji.

Jeśli maszyna wykonuje swoją pracę bardzo często, ale przez stosunkowo krótki czas, to istotne jest jak najszybsze wdrożenie działań zapobiegawczych uszkodzeniu. Takie drgania bowiem cechują się największa szkodliwością. Odpowiednie monitorowanie pozwala więc na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zakładu pracy, co jest kluczowe dla każdego pracodawcy.

Jak często monitorować drgania w miejscu pracy?
Przewiń na górę